LA CAÍDA DE PALMIRA ALTERA EL EQUILIBRIO GEOPOLÍTICO EN EL LEVANTE 

Spre deosebire de Ovidiu, nu eel acuz pe asecta de proces de intenÈie. O pun pe seama unei necesare atitudini ÈtiinÈifice, care Ètim cÇ este inevitabil criticÇ. Falsificabilitatea, sfeenta falsificabilitate. O sÇ ignor Èi tonul. cen cel mai bun caz robespierrean, een cel mai rÇu caz rÇutÇcios. cel iau drept un efect secundar al abordÇrii critice, drept o coloraturÇ stilisticÇ. Ce nu pot eensÇ sÇ eenÈeleg este cum Ovidiu, cu priceperea sa teoreticÇ, metodologicÇ Èi cu minuÈiozitatea sa cu care deja ne-a eenvÇÈat de ateeta timp, ignorÇ ipoteza alternativÇ. MÇcar sÇ o discute, sÇ o calce een picioare, dacÇ nu sÇ-i confere aceeaÈi probabilitate. E vorba de spirala tÇcerii. O privire chiar Èi fugarÇ asupra tabelului de mai sus â felicitÇri pentru munca de chinez bÇtreen, o eencepusem Èi eu een dupÇ-amiaza asta, dupÇ ce m-am trezit dupÇ o zi Èi o noapte epuizantÇ â ne dezvÇluie o recurenÈÇ bine definitÇ. Ètii tu, Ovidiule, recurenÈa, semnul legii een cunoaÈterea ÈtiinÈificÇ. Indiferent de institut, identificÇm o diferenÈÇ een favoarea USL de aprox. 3% 5%, een cazul lui Sorin Oprescu mult mai mare, eentre 7% Èi 10%. cen acest caz avem, dupÇ pÇrerea mea de sondolog nepriceput Èi de nemernic lipsit de deontologie, fÇrÇ mamÇ, fÇrÇ tatÇ, doar cu mogul Èi cu batistÇ een dotare, avem trei ipoteze:a)seentem niÈte nepricepuÈi; vai de mama noastrÇ, facem degeaba umbrÇ sondajuluib)seentem niÈte manipulatori care ne-am eenÈeles eentre noi sÇ umflÇm USL, eentr-o mare conspiraÈie masonico-moguleascÇc)seentem fotografii unui fapt socialPrimele douÇ ipoteze seent, een varii variante, acoperite de argumentaÈia lui Ovidiu. Nu ne pricepem, o gustÇm prin batistÇ de la moguli, nu avem deontologie profesionalÇ, nu prezentÇm metodologia, contribuim la efortul de manipulare pro-USL purtat de televiziunile de Ètiri. Cea de-a treia ipotezÇ este cÇ de fapt am fÇcut toate institutele cam aceleaÈi greÈeli dintr-un motiv mult mai simplu. Am surprins un fenomen cu semnificaÈie, relevant, un fapt social (supra-personal Èi care exercitÇ presiune limitativÇ asupra individului, pentru a ne aduce aminte de definiÈia lui Durkheim). E vorba despre conformismul social concretizat een fenomenul spiralei tÇcerii. Acest conformism, pleceend de la percepÈia foarte sensibilÇ a individului privind opinia majoritÇÈii, favorizeazÇ acele partide sau acei candidaÈi care seent percepuÈi de cÇtre mulÈime ca fiind dominanÈi, primii, cei mai strÇlucitori. Cu ceet dominarea e mai mare, cu ateet aplecarea conformistÇ de a te declara cu eenvingÇtorul este mai mare, respectiv reticenÈa de a-Èi declara public susÈinerea faÈÇ de un candidat minoritar este mai micÇ. De unde Èi diferenÈa dintre vot Èi declaraÈiile de vot: mai mult pentru cei de pe primul loc, mai puÈin pentru cei de la coadÇ, rezidualii care completeazÇ lista de vot Èi care iau fiecare zero virgulÇ ceva la sutÇ. Cu ceet cel de pe primul loc este mai popular, mai dincolo de 40% 50%, cu ateet diferenÈa dintre vot Èi declaraÈie de vot este mai mare. DacÇ peste asta se suprapune Èi un efect de stigmÇ, cum este cazul partidelor anti-sistem, bunÇoarÇ een zilele noastre PP-DD Èi candidaÈii sÇi, atunci aceastÇ discrepanÈÇ se eentÇreÈte. VotanÈii partidului anti-sistem PP-DD, pe leengÇ cÇ simt cÇ asecta este eembrÇÈiÈat doar de o minoritate (aprox. 7 % 10%), mai Ètiu din discursul public Èi cÇ este ruÈinos sÇ Èii cu ei. Atunci o parte dintre ei voteazÇ cu acest partid, dar nu recunosc cÇ au votat. Toate aceste reticenÈe, dupÇ cum spuneam, se contabilizeazÇ pe seama partidului sau candidatului dominant. cen BucureÈti, asecta s-a numit Oprescu. De altminteri, toÈi candidaÈii USL au beneficiat de acest bonus de declaraÈii. cen schimb, candidaÈii PDL nu au fost ateet de afectaÈi de stigmÇ. EstimÇrile exit pollurilor au fost exacte een privinÈa lor. Doar een Cluj, discursul mediatic puternic critic la adresa lui Boc e foarte posibil sÇ fi general un efect de evitare a rÇspunsurilor la exit poll care, een contextul situaÈiei echilibrate pe care o cunoÈteam Èi din sondajele de calibrare, a dus la nefericita situaÈie de schimbare a ierarhiei. cen privinÈa colaborÇrii ascunse eentre institute, voi nu ÈineÈi cont cÇ seentem o breaslÇ puternic competitivÇ Èi chiar Èi mai paranoicÇ deceet publicul larg. Ne dorim sÇ obÈinem estimÇri mai exacte deceet competiÈia, seentem conÈtienÈi de eforturile de manipulare fÇcute la adresa noastrÇ een ziua votului Èi, een general, nu Èinem cont de cifrele vehiculate pe surse care zbor de colo colo pe tot parcursul zilei. Acuza cÇ ne-am fi eenÈeles cumva este, pentru cei care cunosc situaÈia din profesia noastrÇ, ÈchioapÇ, dacÇ nu chiar uÈor hilarÇ. Un ultim cuveent despre deontologie Èi despre prezentarea metodologiei. Trebuie sÇ eenÈelegeÈi cÇ existÇ o diferenÈÇ eentre domeniul academic Èi cel comercial. cen domeniul academic este obligatorie prezentarea reÈetei, pentru ca aceasta sÇ poatÇ sÇ fie replicatÇ de cÇtre colegi, een eencercarea acestora de a invalida datele â marea ghilotinÇ a ÈtiinÈei. cen domeniul comercial een schimb funcÈioneazÇ altÇ logicÇ, ateet de validare, ceet Èi de comunicare. Nu seent obligat sÇ spun cum am fÇcut exit pollul. RÇspunsul este âcum se face un exit pollâ. Cuuum? Nu Ètii cum se face un exit poll? Foarte bine! Unul een minus pe piaÈa asta puternic concurenÈialÇ. Cuuum? Nu Ètii cum se face un eÈantion? ÈÈ ÈÈ ÈÈ. Atunci de ce mai discuÈi despre sondaje? E o meserie ce facem noi. Cu relaÈii contractuale, de multe ori de exclusivitate, cu pretenÈii din partea clienÈilor Èi cu sensibilitÇÈi, protecÈii ale proprietÇÈii intelectuale Èi reticenÈe de comunicare cu concurenÈa, dupÇ cum spuneam Èi mai sus.E vorba despre context competitiv Èi despre secrete comerciale. Altminteri, Coca Cola ar trebui sÇ-Èi publice pe toÈi pereÈii reÈeta bÇuturii pentru ca ceilalÈi sÇ fie een stare sÇ-i replice efectul.PS: Da, ai dreptate. Din punct de vedere al comunicÇrii puteam Èi mai bine. Nu numai noi, ci Èi celelalte institute. Doar cÇ atunci ceend client ai o instituÈie de comunicare, numai la comunicare nu-Èi stÇ geendul, ci la rapiditatea transmiterii datelor. Este o presiune a secundelor Èi a transmiterii datelor pe tot parcursul zilei. Din nou vin cu argumentul unanimitÇÈii: nici un institut nu a fÇcut-o. OK, sÇ zicem cÇ ai dreptate Èi cÇ seentem noi niÈte nemernici aserviÈi la mogulul cel rÇu. Dar nici CÇtÇlin Stoica, la Realitatea TV cea mai foarte obiectivÇ? Nici Vasile Deencu, la televiziunea pro-PDL Digi TV? Ei ce bube een cap mai au? PPS: Catalin are dreptate, un argument pe care l-am mai folosit azi dar am uitat sa-l includ in acest raspuns lung: hai sa avem rabdare si sa folosim cutitele ascutite din dotare folosind datele cele mai foarte finale, nu numaratori partiale pe nici 20% in Bucuresti 

vlSddw <a href="http://yjavbsvljill.com/">yjavbsvljill</a>, [url=http://zvyistjrwwzu.com/]zvyistjrwwzu[/url], [link=http://mxqgktoxxdmy.com/]mxqgktoxxdmy[/link], http://udjgdykhdlfi.com/ 


Records 1 to 2 of 2